మోడీ ప్రసంగాన్ని ఆపేసినందుకు ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్న… దూరదర్శన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్

ఐఐటి మద్రాసులో ఈ నెల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాల్గొనటం తెలిసిందే . ఆ మీటింగ్లో విద్యార్థులను ఉద్దెశించి మోడీ ప్రసంగం చేసారు . ఆ ప్రసంగాన్ని ప్రసారం చేస్తున్న డిడి పోడిగై హటాత్తుగా ప్రధాని ప్రసంగాన్ని నిలిపివేయటం ఇప్పుడు పెద్ద వివాదస్పదం అయ్యింది
అర్ధాంతరంగా ప్రసారాలను నిలిపివేసిన దూరదర్శన్ కేంద్రా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ను ప్రసార భారతి సస్పెండ్ చేసింది. సదరు అధికారి తన సర్వీసులను అతిక్రమించారని 1965 సివిల్ సర్వీస్ నిబంధనల ప్రకారం అతనిని సస్పెండ్ చేసినట్లు అధికారులు మీడియాకు తెలియచేసారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *