నేడు త్రిపుర సుందరీదేవిగా అమ్మవారు

దసరా శరన్నవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా కనకదుర్గమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమివ్వబోతున్నారు. శ్రీ చక్ర అధిష్ఠానశక్తిగా, పంచ దశాక్షరీ మహామంత్రాధిదేవతగా భక్తులను, ఉపాసకులను అమ్మ వారు అనుగ్రహిస్తారు. శ్రీ లక్ష్మీదేవి, శ్రీ సరస్వతిదేవి ఇరువైపులా వింజా మరలతో సేవిస్తుండగా, చిరుమందహాసంతో, వాత్సల్య జితోష్టలను చిందిస్తూ, చెరుకుగడను చేతపట్టుకుని శివుని వక్షస్థలంపై కూర్చొని శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీదేవిగా అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *