తేజస్‌లో ప్రయాణించిన తొలి రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్

రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ గురువారం బెంగళూరులోని హెచ్‌ఏఎల్ విమానాశ్రయం నుంచి తేజస్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించారు, దేశీయంగా నిర్మించిన లైట్ కంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ (ఎల్‌సిఎ) లో ప్రయాణించిన తొలి రక్షణ మంత్రి అయ్యారు. ఐఎఎఫ్ పైలట్ల మనోధైర్యాన్ని పెంచడానికి తేజస్ లో ప్రయాణించినట్లు అధికారులు తెలియచేసారు . బయలుదేరే 30 నిమిషాల ముందు , 45 స్క్వాడ్రన్ ఫ్లయింగ్ డాగర్స్ యొక్క విమాన నియంత్రణలు , గ్లాస్ కాక్‌పిట్‌లోని రాడార్ మరియు అది తీసుకువెళ్ళే ఆయుధాల గురించి రక్షణమంత్రికి వివరంగా అధికారులు తెలియచేసారు .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *