త్వరలో అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని నిర్మించనున్న ఇస్రో

భారతీయ అంతరిక్ష సంస్థ ఇస్రో తన రెండవ మూన్ మిషన్ చంద్రయాన్ -2 విక్రమ్ లాండర్ ఫెయిల్ అయిన తరువాత నిరుత్సహం చెందకుండా కొత్త ప్రయాగాలను ప్రారంభించింది

Read more